home » veiligheid

Veilig werken begint bij veiligheidsbewustzijn

Veilig werken met een bedrijfsnoodplan en BHV plan.

Veiligheid lijkt zo vanzelfsprekend. We stappen in de auto, gaan naar ons werk en verwachten dat alles voldoet of werkt. Toch raken er in ons land ruim vierhonderd mensen gewond tijdens het werk. Overlijden er wekelijks gemiddeld twee mensen door een arbeidsongeval. Krijgen jaarlijks zo'n zestienduizend mensen een beroepsziekte door het werken met gevaarlijke stoffen.

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat veiligheid verder moet gaan dan reageren op incidenten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Om de veiligheid te garanderen en incidenten te voorkomen zijn er diverse normen, procedures en werkvoorschriften. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze op werkvloer worden nageleefd? In ieder geval kun je veiligheidsbewustzijn niet opleggen; het moet uit de medewerkers en organisatie zelf komen.

Een greep uit onze diensten:

Vragen over veiligheid, veilig werken, BNP, BHV, bedrijfsnoodplan, bedrijfshulpverlening, gebruiksvergunning, veiligheidsbewustzijn, e.d.

INFORMATIE & DIENSTEN