home » disclaimer

Disclaimer

Deze site is/wordt samengesteld door:

censor.nu
Postbus 32
4284 ZG Rijswijk NB
Tel: 0183-440223

De door censor.nu verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die wij betrouwbaar achten. Ondanks het feit dat censor.nu de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site kan censor.nu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. De op deze site verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en bedoeld als algemene informatie. Het vervangt geen aanbod, advies of dienst en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Deze informatie is door censor.nu niet beoordeeld op juistheid, volledigheid en actualiteit en censor.nu is hiervoor niet aansprakelijk. Gebruik van de website is voor eigen rekening en risico.

Privacy Statement
De ingevoerde gegevens bij de vraagbaak en contactformulier zullen wij behandelen volgens de Wet op de privacy.

Alle informatie op de website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet overgenomen, vermenigvuldigd, bewerkt of verspreid worden.

On-line communicatie Berichten die u stuurt aan censor.nu per e-mail kunnen misbruikt of onderschept worden. Wij adviseren u om geen gevoelige en/of geheime informatie per e-mail aan ons te zenden. Indien u berichten via e-mail aan ons verstuurt, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting aansprakelijkheid censor.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Wijzigingen censor.nu behoudt zich het recht voor om zowel de inhoudelijke informatie als de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder nadere aankondiging.